The Latest

#troika #urbanprotest #Almada
Apr 15, 2014 / 1 note

#troika #urbanprotest #Almada

#troika #urbanprotest #Almada
Apr 14, 2014

#troika #urbanprotest #Almada

#troika #urbanprotest #Almada
Apr 14, 2014

#troika #urbanprotest #Almada

#troika #urbanprotest #Almada
Apr 14, 2014 / 1 note

#troika #urbanprotest #Almada

#troika #urbanprotest #Almada
Apr 14, 2014 / 1 note

#troika #urbanprotest #Almada

Cerveja com nome de desenhos animados… #khukuri (at Annapurna - Restaurante Nepalês)
Apr 14, 2014 / 1 note

Cerveja com nome de desenhos animados… #khukuri (at Annapurna - Restaurante Nepal√™s)

There’s something about a yugo
#yugo #nickandnorah #classiccars
Apr 13, 2014

There’s something about a yugo
#yugo #nickandnorah #classiccars

Porto, Portugal
Insano.net
Apr 12, 2014 / 5 notes

Porto, Portugal

Insano.net

#porto #optimusprimaverasound #Bonaparte #erdinger (at Bonaparte Porto)
Apr 10, 2014

#porto #optimusprimaverasound #Bonaparte #erdinger (at Bonaparte Porto)

Cenas na baixa #p3top #Porto #aliados
Apr 10, 2014 / 9 notes

Cenas na baixa #p3top #Porto #aliados